Prekių grąžinimas ir garantija

GARANTIJOS SĄLYGOS:

1. Garantija galioja tik įrenginiui/prekei. Įrenginio/prekės montavimo darbams garantiją suteikia montavusi įmonė arba montuotojas.
2. Garantija įsigalioja nuo įrenginio/prekės įsigijimo datos.
3. „Flaminta” garantinio laikotarpio metu nemokamai šalina gedimus, atsiradusius dėl gamintojo arba pardavėjo kaltės.
4. Garantijos metu įrenginys/prekė gali būti remontuojama(-as) ir, esant reikalui, keičiama (-as) nauja (-u) tik „FLAMINTA” įgaliotų specialistų.
5. Garantijos metu pakeistos brokuotos detalės grąžinamos „FLAMINTA” atitinkamam darbuotojui.
6. Įrenginio/prekės garantijos metu pakeistoms detalėms taikomas toks pats kokybės garantijos terminas, koks buvo nustatytas Pirkėjo įsigytam įrenginiui/prekei.
7. Garantiniame pažymėjime turi būti įrašyti įrenginį/prekę sumontavusių ir paleidimo derinimo darbus atlikusių asmenų ar įmonių kvalifikacinių pažymėjimų ar atestatų numeriai, įmonių pavadinimai, asmenų pavardės ir šių darbų atlikimo data.

Garantija netaikoma šiais atvejais:

8. Jei nepateikiama įrenginio/prekės įsigijimo dokumentų.
9. Jei nepateikiama garantinio pažymėjimo, jį pametus, jei pastarasis neužpildytas arba netinkamai užpildytas ne dėl pardavėjo kaltės.
10. Jei įrenginys/prekė eksploatuojamas(-a) nesilaikant reikalavimų, nurodytų šiose ir gamintojo garantinėse sąlygose ir/ar įrenginio/prekės Pirkėjo instrukcijoje, kuri yra pateikiama Pirkėjui kartu su įrenginiu/preke, įskaitant, tačiau neapsiribojant atvejais, kai įrenginys/prekė surūdija dėl Pirkėjo instrukcijoje nurodytų įrenginio/prekės eksploatacijos reikalavimų pažeidimo; kai šildymo sistema užpildyta didesnio kietumo nei numatyta Pirkėjo instrukcijoje vandeniu.
11. Jei Pirkėjas savavališkai išmontuoja, rekonstruoja, išardo įrenginį/prekę, pažeidžia įrenginio/prekės plombas ar spaudus.
12. Dėl mechaninių pažeidimų, Pirkėjo padarytų po įsigijimo eksploatuojant įrenginį/prekę (dėl smūgio, kritimo ar kitokio mechaninio poveikio padarytų pažeidimų).
13. Trapioms ir lengvai dūžtančioms detalėms, pakuros detalėms (vermikulitui, akumotui, šamotui, keraminėms plytoms ir kitoms, deflektoriams, galinėms sienelėms, pelenų grotelėms, stiklui), išskyrus atvejus, kai už šių detalių gedimus yra atsakingas gamintojas ir/ar pardavėjas.
14. Jei įrenginys/prekė sumontuotas(-a) nesilaikant gamintojo montavimo instrukcijoje, kuri Pirkėjui pateikiama kartu su įrenginiu/preke, reikalavimų (neteisingai prijungus elektros maitinimą, esant per dideliam slėgiui, elektros įtampos svyravimams ir pan.).
15. Jei įrenginį/prekę sumontavo ir paleidimo derinimo darbus atliko neatestuota įmonė ar asmuo, neturintis kvalifikacinio dokumento, suteikiančio teisę atlikti įrenginio/prekės montavimo ir paleidimo derinimo darbus.
16. Jei gedimas atsirado dėl to, kad Pirkėjo savarankiškai pasirinktas projektuotojas parengė netinkamą įrenginio/prekės projektą, kurio pagrindu buvo sumontuotas įrenginys/prekė.
17. Jei įrenginys/prekė sugadinta(-as) dėl ne nuo gamintojo ir/ar pardavėjo priklausančių veiksnių.
18. Įrenginys/prekė negali būti eksploatuojamas padidinto dulkėtumo ar itin drėgnos aplinkos sąlygomis (vykstant patalpų remontui ir pan.).
19. Įvykus gedimui skambinkite bei kylant klausimams dėl įrangos eksploatavimo, kreipkitės į pardavėją arba montuotoją.
20. Prekės kokybės garantiją nustato prekės pardavėjas.
21. Ši kokybės garantija nevaržo Pirkėjo teisių įsigijus netinkamos kokybės prekę/įrenginį ar paslaugą.

Pirkėjui pareikalavus, pateiksime garantinio pažymėjimo kopiją raštu popieriuje arba kitoje jam prieinamoje formoje.

Prekių aprašymuose pateikta rekomendacinio pobūdžio informacija. Prieš įsigyjant prekę būtina pasikonsultuoti su UAB „Flaminta“ specialistais.

KOKYBIŠKŲ PREKIŲ GRĄŽINIMAS (SUTARTIES ATSISAKYMAS)

Pirkėjas turite teisę atsisakyti nuotolinės sutarties ir ne prekybos patalpose sudarytos sutarties per 14 kalendorinių dienų patys apmokėdami tiesiogines Prekės grąžinimo išlaidas. Nurodytas nuotolinės sutarties ir ne prekybos patalpose sudarytos sutarties atsisakymo terminas pasibaigia po 14 dienų:

1. Kai sudaroma pirkimo-pardavimo sutartis, – nuo tos dienos, kurią Pirkėjas ar Pirkėjo nurodytas asmuo, išskyrus vežėją, gauna užsakytą prekę arba:
a) jeigu Pirkėjas vienu užsakymu užsakė daugiau negu vieną prekę ir prekės pristatomos atskirai, – nuo tos dienos, kurią Pirkėjas ar Pirkėjo nurodytas asmuo, išskyrus vežėją, gauna paskutinę prekę;
b) jeigu prekė pristatoma skirtingomis partijomis arba dalimis, – nuo tos dienos, kurią Pirkėjas ar Pirkėjo nurodytas asmuo, išskyrus vežėją, gauna paskutinę partiją ar dalį;
c) jeigu sudaroma sutartis dėl reguliaraus prekių pristatymo per nustatytą laikotarpį, – nuo tos dienos, kurią Pirkėjas ar Pirkėjo nurodytas asmuo, išskyrus vežėją, gauna pirmąją prekę.

Visgi aukščiau aptarta teisė atsisakyti sutarties negalioja žemiau nurodytoms išimtims:

Pirkėjo teisė atsisakyti nuotolinės sutarties ir ne prekybos patalpose sudarytos sutarties netaikoma šioms sutartims:***

1. Paslaugų sutartims, pagal kurias paslaugos Pirkėjui visiškai suteiktos, jeigu prieš paslaugų teikimą buvo gautas Pirkėjo aiškus sutikimas ir pripažinimas, kad jis neteks teisės atsisakyti sutarties, kai verslininkas visiškai įvykdys sutartį;

2. Sutartims dėl pagal specialius Pirkėjo nurodymus pagamintų prekių, kurios nėra iš anksto pagamintos ir kurios gaminamos atsižvelgiant į Pirkėjo asmeninį pasirinkimą ar nurodymą, arba dėl prekių, kurios yra aiškiai pritaikytos Pirkėjo asmeninėms reikmėms;

3. Sutartims, sudarytoms Pirkėjui pateikus verslininkui konkretų prašymą dėl šio atvykimo tam, kad būtų atlikti skubaus remonto ar priežiūros darbai. Jeigu šiuo atveju verslininkas suteikia daugiau papildomų paslaugų, negu Pirkėjas konkrečiai nurodė, arba parduoda daugiau papildomų prekių, negu būtina remonto ar priežiūros darbams atlikti, toms papildomoms paslaugoms ar prekėms taikoma teisė atsisakyti sutarties;

4. Juridiniams asmenims.

***Suderinta su LR Civilinio kodekso 6.22810 str.

Kai kurių aukščiau išvardintų sudarytų sutarčių atsisakymo terminas pasibaigia po keturiolikos dienų:

1. Kai sudaroma sutartis dėl paslaugų – nuo sutarties sudarymo dienos;

2. Kai sudaroma prekės pirkimo–pardavimo sutartis, – nuo tos dienos, kurią Jūs ar Jūsų nurodytas asmuo, išskyrus vežėją, gauna užsakytą prekę arba:
a) jeigu Jūs vienu užsakymu užsakėte daugiau negu vieną prekę ir prekės pristatomos atskirai, – nuo tos dienos, kurią Jūs ar Jūsų nurodytas asmuo, išskyrus vežėją, gauna paskutinę prekę;
b) jeigu prekė pristatoma skirtingomis partijomis arba dalimis, – nuo tos dienos, kurią Jūs ar Jūsų nurodytas asmuo, išskyrus vežėją, gauna paskutinę partiją ar dalį.

Pareiga įrodyti, kad Pirkėjas laikėsi nurodytų reikalavimų dėl sutarties atsisakymo, tenka Pirkėjui.

Per 14 kalendorinių dienų grąžinamos prekės privalo būti tvarkingos:

  • Grąžinama prekė privalo būti originalioje nepažeistoje pakuotėje, tokioje kokioje gavote iš pardavėjo;
  • Prekė privalo būti Pirkėjo nesugadinta;
  • Prekė privalo būti nepraradusi prekinės išvaizdos (švari, nepažeistos etiketės, nenuplėštos apsauginės plėvelės ir kiti originaliai komplektacijai būdingi priedai), šis punktas negalioja jei pati prekė yra nekokybiška;
  • Grąžinamos prekės komplektacija privalo būti nepakitusi, tokia kokia buvo įteikta Pirkėjui;
  • Grąžinant prekę būtina pateikti jos įsigijimo dokumentą, garantinį taloną (jei toks buvo išduotas);
  • Grąžinama prekė turi būti saugiai supakuota, rekomenduotina supakuoti į tą patį įpakavimą, kokiame buvo gauta iš pardavėjo;
  • Pirkėjas, grąžindamas prekę, pats atsako už jos sklandų ir saugų atvykimą iki pardavėjo.

Pardavėjas turi teisę nepriimti grąžinamų prekių, jei nėra laikomasi nurodytos prekių grąžinimo tvarkos.

Pirkėjas grąžinamas prekes gali pristatyti adresu Baltų pr. 26, 48193 Kaunas nuo 9 iki 18 valandos darbo dienomis arba atsiųsti pasinaudojant kurjerių siuntimo paslauga. Grąžinimo išlaidas apmoka Pirkėjas. Pardavėjo kaltės atveju, pardavėjo taikomi prekių grąžinimo įkainiai yra tie patys, kaip ir perkant prekes, kurie pateikiami grafoje „Prekių pristatymas“. Kai grąžinama nekokybiška arba gauta ne ta prekė, pardavėjas pasiima tokias prekes, pakeičia jas analogiškomis prekėmis ir padengia grąžinimo išlaidas. Jei pardavėjas neturi analogiškų prekių, Pirkėjui grąžinami už prekę sumokėti pinigai.

Pažeistas prekės transportavimo metu ar kitaip, Pardavėjas įsipareigoja pakeisti pažeistas prekių detales. Detalės užsakomos iš tiekėjo, todėl keitimas gali užsitęsti. Jei detalių keitimo galimybės nėra, pardavėjas privalo pakeisti prekę. Pirkėjui atsisakius pirkti prekes, Pardavėjas pasilieka teisę dalį įmokėtų pinigų negrąžinti. Prekių pristatymas Pirkėjui į prekių kainą neįeina. Šios sąlygos gali būti keičiamos be atskiro pranešimo, kurios besąlygiškai įsigalioja iškarto po šio tinklapio atnaujinimo.

2010 UAB Flaminta. Visos teisės saugomos.